O nama

Interhem - Izrada različitih vrsta boja i lakova!

Interhem company

Proizvodnja boja, lakova i zaštitnih premaza

„INTERHEM COMPANY“ d.o.o. je osnovan 1992g. kao firma koja se bavi organskom hemijskom sintezom. Do 2007g. u pogonima „1. Iskra Barič“ i u saradnji sa Tehnološko-metalurškim fakultetom iz Beograda osvojeni su novi tehnološki postupci i komercijalna proizvodnja ftalatnih plastifikatora i poliesterskih smola.

2007. godine firma registruje svoj inovacioni centar i započinje proizvodnju boja ,lakova i zaštitnih premaza što je i danas osnovna delatnost.

„INTERHEM COMPANY“ je firma koja poslednjih godina najbrže napreduje u proširenju asortimana i poboljšanju kvaliteta proizvoda.

Veliki razvojni potencijal INTERHEM-a bazira se na inovacionom centru i saradnji sa naučnim institucijama kao što je Tehnološko-metalurški fakultet u Beogradu.

o nama boje

Interhem - Izrada boja i lakova!

Proizvodimo različite vrste visoko kvalitetnih boja i lakova za razne vrste materijala.